Ledelse uden personaleansvar

Ledelse uden personaleansvar - billede - lyst

Denne bog er skrevet til dig, som er leder uden samtidig at have personaleansvaret. Lederen uden personaleansvar er ikke bare uformelle ledere, som desværre ikke har fået chancen for at blive ”rigtige ledere” – dvs. med personaleansvar. Det er derimod ledere, som brænder for deres fag, opgave, sag eller funktion, som finder udfordring i at få andre til at spille sammen, som ønsker indflydelse og resultater, og som tager et ansvar og med stor energi arbejder på kryds og tværs i organisationen for at få kolleger og formelle ledere til at levere. Det er ikke altid let, og det stiller store krav til deres gennemslagskraft, kommunikation og evne til at motivere andre.

Lederen uden personaleansvar er dig, der til daglig sidder i en stilling, hvor arbejdsopgaverne løses afhængigt af andres indsats, input og ansvarsfølelse – uden at du samtidig har de stjerner på skulderen, der giver retten til at sige ”du skal”. Du kan fx være teamleder, projektleder, koordinator, faglig leder, kvalitetschef, HR-konsulent, direktionsassistent, intern konsulent eller lignende. Du befinder dig ofte i et krydspres mellem ledelsen og kollegerne, og kommunikation er et af dine vigtigste ledelsesværktøjer.

Læs mere om Ledelse uden personaleansvar.

 

Mesterledelse

Mesterledelse

Denne bog er skrevet til dig, som er håndværker og leder, og som ønsker at sætte mere fokus på ledelse i dagligdagen. At udvikle sig fra at være en fagligt dygtig håndværker til også at være en god leder kan være en stor udfordring.

Som håndværker har du en tydelig professionel identitet, både for dig selv og for omgivelserne. Som leder skal du finde en anden identitet, som selvfølgelig er baseret på din faglighed, men som er mere end bare en overbygning til den. Ledelse er ikke venstrehåndsarbejde ved siden af det ”rigtige” arbejde, håndværket. Det er et andet fagområde, hvor du også skal opbygge en professionel identitet.

Læs mere om Mesterledelse.

Lederskab på distancen

LEDERSKAB-PÅ-DISTANCEN-UBDer er mange former for distance – faktisk skal der ikke mere end 15 meters afstand til, før det påvirker kommunikation og samarbejde. Måske arbejder medarbejderne på en anden etage, i en anden landsdel, i et andet land eller måske på skiftehold. Det er de samme mekanismer, der går i gang: Kommunikationen bliver sjældnere, og der kan opstå en dem-og-os-kultur.

Læs mere om Lederskab på distancen