Som mennesker kan vi være tilbøjelige til at fastholde os selv og andre i vores opfattelser af og forventninger til hinanden. Det er ikke så mærkeligt, for det er jo klart det nemmeste – så slipper vi for hele tiden at forholde os til noget nyt. Men det gør også, at det kan være svært at slippe ud af en rolle, når vi først har fået den – også selv om det måske er en rolle, vi ikke trives ret godt med. Derfor skal vi på en arbejdsplads være opmærksomme på, hvilke forventninger vi har til hinanden, og om den enkelte har mulighed for at udleve de roller, som de er bedst til, og som de foretrækker. For når vi gør det, vi er bedst til, bliver resultatet også bedst. Det betyder, at jo bedre vi forstår at udnytte den enkeltes præferencer, ressourcer og kompetencer, jo højere kvalitet kan opnås i forhold til at nå målene, skabe resultater og sikre tilfredshed og udvikling.

Her kan det være en stor fordel at arbejde med en persontest. Eksempler kan være værktøjer som JTI (Jungs Type Index), DiSC, KompetenceProfilen, FokusProfilen, Whole Brain, Teamkompasset, Element B – der er rigtig mange forskellige værktøjer at vælge imellem. Fælles for dem alle er, at de er en god indgangsvinkel til hurtigt at ”skrælle lagene af” og skyde genvej til indsigt i sig selv og hinanden – hvad foretrækker vi, hvad giver os energi – og dermed også en god forståelse for vores forskelligheder.

Når du arbejder med et profilværktøj, skal du være bevidst om, at profilen ikke er en dækkende beskrivelse af, hvem du er. Den beskriver nogle væsentlige elementer, der har indflydelse på dine præferencer, dit fokus og din adfærd, fx hvilke arbejdsopgaver, du bedst kan lide, hvilke arbejdsopgaver, du ikke bryder dig om, hvad der giver dig og dræner dig for energi, hvad du bidrager med til dine omgivelser.

At få et indblik i dette kan være et værdifuldt grundlag for at udvikle dig selv, men det kan i høj grad også være værdifuldt i det daglige samarbejde med andre. Det giver dig et godt grundlag for at sammensætte teams, der tilsammen spænder over alt det, som opgaven kræver. Og teamet får mulighed for at gennemskue, hvordan de kan fordele opgaverne indbyrdes på den bedste måde. Denne indsigt kan bidrage positivt til at skabe åbenhed om styrker og svagheder, trivsel og motivation.

Anerkender vi ikke, at vi er forskellige, kan vi komme til at opleve forskellighederne som truende, at de er andre er mærkelige, fordi de er anderledes end os selv. Det kan være svært at forstå, at andre motiveres af de opgaver, som man selv er rigtig træt af. Men heldigvis for det – hvis vi altså er i stand til at finde ud af, hvad den enkelte motiveres af, og så vidt muligt indrette os på det.

Måske tænker du nu: ”Man kan ikke proppe mennesker i kasser, mærket med en bestemt personprofil. Jeg tror, at vi alle er forskellige.” Og det har du da ganske ret i. Formålet med persontests er ikke at ”proppe folk i kasser”. Det er at beskrive typiske præferencer for og træk ved mennesker, som har en effekt på, hvordan de motiveres, trives, arbejder, præsterer og er sammen med andre mennesker. Er vi i stand til at identificere disse træk hos den enkelte, har vi langt bedre mulighed for at indrette os på hinanden og udnytte hinandens styrker, end hvis vi famler i blinde.

Læs mere på siden om følgende værktøjer:

  • Jungs Typologi Index (JTI)
  • DiSC
  • Whole Brain (HBDI)
  • KompetenceProfilen (GARUDA)
  • FokusProfilen (GARUDA)
  • Element B

 

PraxisConsult er certificeret i brugen af alle de omtalte værktøjer. Klik lidt rundt på siden – måske bliver du inspireret til at prøve det af selv.