Ledelse uden personaleansvar

Ledelse uden personaleansvar - billede - lyst

Uanset om du er ansat i privat eller offentlig virksomhed, uanset i hvilken branche, så finder der i disse år en udvikling sted, som samler ledelsen på stadig færre personer. Når antallet af medarbejderreferencer stiger, så bliver der behov for andre strukturer og personer, som udfylder ledelsesbehovet i det daglige. Derfor finder du overalt i din organisation ledere, som hver dag leder kolleger, som ikke refererer formelt til dem. ”Ledelse uden personaleansvar – 10 stærke værktøjer” handler om netop disse ledere.

Lederen uden personaleansvar er ikke bare uformelle ledere, som desværre ikke har fået chancen for at blive ”rigtige ledere” – dvs. med personaleansvar. Det er derimod ledere, som brænder for deres fag, opgave, sag eller funktion, som finder udfordring i at få andre til at spille sammen, som ønsker indflydelse og resultater, og som tager et ansvar og med stor energi arbejder på kryds og tværs i organisationen for at få kolleger og formelle ledere til at levere. Det er ikke altid let, og det stiller store krav til deres gennemslagskraft, kommunikation og evne til at motivere andre.

Lederen uden personaleansvar er dig, der til daglig sidder i en stilling, hvor arbejdsopgaverne løses afhængigt af andres indsats, input og ansvarsfølelse – uden at du samtidig har de stjerner på skulderen, der giver retten til at sige ”du skal”. Du kan fx være teamleder, projektleder, koordinator, faglig leder, kvalitetschef, HR-konsulent, direktionsassistent, intern konsulent eller lignende. Du befinder dig ofte i et krydspres mellem ledelsen og kollegerne, og kommunikation er et af dine vigtigste ledelsesværktøjer.

I bogen findes 10 stærke værktøjer, som ruster dig som leder uden personaleansvar til de ofte komplekse situationer, du oplever i din ledelsesrolle. Ved at arbejde med værktøjerne kan du blive bedre til at forstå din rolle og placering i organisationen og dermed også bedre til at navigere sikkert i din ledelsesfunktion.

Du kan købe bogen hos Akademisk Forlag.

Vil du orientere dig i bogens indhold, før du køber den, kan du bladre i den her.

Vil du høre forfatteren fortælle om bogen – og om andre spændende emner – kan du følge med på bloggen.