Kommunikation på distancen

Som distanceleder står du overfor et svært, men meget vigtigt valg, når du skal beslutte, hvilket kommunikationsmedie der skal anvendes i en given situation

Der er teknologier, der primært er tekstbaserede, og teknologier, hvor man også kan høre eller både se og høre hinanden. Ingen teknologi er den bedste til alle situationer – du skal derfor træffe et situationsbaseret valg og etablere aftaler for en god kommunikationskultur i dit team. Der er dog nogle vigtige grundlæggende overvejelser, du kan gøre dig omkring valg af kommunikationsmedier.

Telefonsamtalen er vigtig og central i din ledelse på distancen, og det kan desuden være interessant at beskæftige sig med styrker og svagheder i anvendelsen af tre andre vigtige medier for distancelederen: Emails, telefonmøder og videomøder.

Som leder skal du sætte standarden for kulturen omkring og kvaliteten af e-mails. Det er derfor vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser omkring hvilken mailkultur, du og dine medarbejdere ønsker at have, samt hvordan du strukturer dine mails.

Virtuelle møder som telefonmøder og videomøder kan være gode værktøjer, når situationen lægger op til det. Et grundlæggende vilkår for, at virtuelle møder fungerer, er at skabe ligeværdighed i kommunikationen. Her har fx den fysiske placering af den enkelte deltager stor betydning for mødets forløb.

Bliv klogere på kommunikation på distancen med denne workshop, der om ønsket kan afsluttes med udarbejdelse af en fælles Best Practice for brug af kommunikationsmedier på distancen i din organisation. Workshoplængde: 1-2 dage.