Resultatorienteret teamsamarbejde

Som team arbejder I sammen om fælles mål

I er gensidigt afhængige for at nå jeres mål – og gensidigt forpligtede – da I ikke kan nå målet individuelt, men kun i fællesskab. En af de største opgaver for teamet er derfor at sikre sammenhængskraft, at definere målsætninger, samt at skabe fælles fremdrift.

Til styrkelse af teamsamarbejdet findes der et stærkt værktøj, som I med fordel kan anvende til struktureret udviklingsproces for teamet : Teamets 5R (Rammer – Retning – Roller – Regler – Relationer).

  • Rammer: Jo mere veldefinerede og tydelige rammer teamet har, jo bedre vil teamet fungere.
  • Retning: Det kan ikke siges ofte nok, hvor vigtigt det er for spredte teams at have en klart og entydigt defineret fælles retning, så der skabes mening og sammenhæng indsatser og bidrag.
  • Regler: Jo bedre I som team har fastlagt og kan håndtere ”leveregler”, værdier og normer, jo mere kan I koncentrere jer om at nå målet.
  • Roller: Jo bedre I kender egne og andres roller og forstår at udnytte den enkeltes præferencer, ressourcer og kompetencer, jo højere kvalitet kan opnås i forhold til at nå målene, skabe resultater og sikre tilfredshed og udvikling.
  • Relationer: Jeres relationer er den sammenhængskraft, der holder det hele sammen. Jo bedre I er til at skabe og vedligeholde relationer, således at hvert enkelt teammedlem trives og udvikles, jo bedre vil arbejdsklimaet være, og jo større vil den sociale kapital blive.

 

På workshoppen arbejder du og dit team med at definere jeres 5R, og I bevidstgøres om, hvilken udviklingsfase I befinder jer i. Herved øges jeres muligheder for at trække i samme retning og bruge jeres energi konstruktivt på at skabe resultater sammen. Workshoplængde: 1-3 dage.