Jungs Typologi Index (JTI)

De andre er ikke mærkelige, bare anderledes end dig..

JTI er et udviklingsværktøj, der fortæller noget om menneskers forskellighed, uden at foretage en sortering i godt eller dårligt. JTI kan hjælpe os til at forstå ligheder og forskelle mellem os selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrækker nogle arbejdsopgaver og –metoder frem for andre, og hvorfor vi oplever en umiddelbar ”god kemi” med nogle mennesker, mens vi kan opleve andre som vanskeligere at kommunikere med.

Du udfylder et elektronisk spørgeskema og får efterfølgende en individuel tilbagemeldingssamtale. Ved samtalen får du forståelse for de præferencer, der påvirker din adfærd og ikke mindst din kommunikation til daglig. Vil du arbejde med profilerne i afdelingen eller teamet, kan I efterfølgende mødes i en fælles workshop, hvor der fokuseres på dynamik og samspil i teamet ud fra jeres individuelle JTI-profiler. Styrken ved at arbejde på denne måde, at I på forhånd har en veldefineret ramme og et aftalt sprog at arbejde ud fra, og det gør det ofte lettere og mere legalt at tale åbent om forskelligheder, styrker og udfordringer i teamet.

Dit udbytte af JTI-profil:

  • Indsigt i foretrukne roller og kommunikationsformer, hvilket giver mulighed for optimal udnyttelse af egne og andres ressourcer optimal
  • Fælles sprog og referenceramme for forskelligheder i teamet.
  • Platform for udvikling af effektivt samarbejde og kommunikation i teamet
  • Udgangspunkt for at fokusere på det værdifulde i menneskers forskelle i præferencer

 

Et skridt videre med Teamkompasset – hvem gør hvad?

Ønsker du at arbejde yderligere med JTI-profilerne, kan Teamkompasset være en mulighed. Vi har forskellige personlige ressourcer og præferencer, og derfor er det også forskelligt, hvilken rolle vi foretrækker at påtage os i et teamsamarbejde. Gør vi det, vi er bedst til, bliver resultatet også bedst muligt. Bliver målmanden sat ind som angriber, er det ikke optimalt for vinderchancerne. En samarbejdsproces har forskellige roller, der skal udføres undervejs, og det er vigtigt at gøre sig klart, hvem der bedst udfylder hvilke roller. Her er Teamkompasset et let forståeligt værktøj, der kan overføres direkte til dagligdagens samarbejde.

Den enkelte teamdeltagers JTI-profil placeres i forhold til den optimale opgavevaretagelse i en problemløsnings– eller beslutningsproces. Nogle bidrager eksempelvis bedre og mere naturligt i processens problemløsningsfase end i gennemførelsesfasen, mens det for andre er omvendt. Teamets ”balance” og tyngdepunkter defineres i forhold til de 8 forskellige roller, der indgår i Teamkompasset, og hermed får teamet en indikation af, hvor faldgruber og styrker ligger i det daglige samarbejde.

Dit udbytte af Teamkompasset:

  • Fælles sprog og referenceramme for ligheder og forskelligheder i teamet.
  • Platform for udvikling af effektivt samarbejde og kommunikation i teamet
  • Indikation af balance og tyngde i teamet
  • Handlingsplan til optimering af teamets performance