Ledelse af selvledelse

Som leder for selvledende medarbejdere må du opgive din rolle som bedrevidende autoritet (hvis du har haft en sådan)

Den kan i bund og grund nedbryde medarbejderens ejerskab til og ansvarsfølelse for opgaverne. I stedet skal du komme meget tættere på den enkelte medarbejder og dennes behov for ledelse.

Selvledelse er at lede efter sig selv – eller sit selv – i den sammenhæng, man indgår i, i de arbejdsrelationer, man er med til at forme, og i de opgaver, man er med til at udføre. Det involverer evnen til at kunne lede sig selv ved hjælp af både adfærdsmæssige og mentale teknikker, og dette kræver både selvindsigt og selvværd.

Du skal derfor kende din medarbejder på godt og ondt – vide, hvornår der er behov for støtte, og hvornår du kan holde dig helt i baggrunden.  Du skal holde fokus på målene – og huske, at medarbejderne ofte kun har begrænset udsyn på den position, de har i organisationen. De er derfor afhængige af, at du formidler eventuelle skift i retning og målsætninger.

Du skal træffe beslutninger – med erkendelsen af, at du ikke har al den viden, der skal til. Den skal du hente hos dine medarbejdere. Du skal lede – og samtidig acceptere, at ledelse ikke længere er forbeholdt ledere, men også er en disciplin, der udøves overalt blandt de selvledende medarbejdere.

Under kurset arbejdes med dine muligheder og udfordringer under netop jeres organisations rammevilkår, og der kan med fordel udarbejdes fælles leveregler eller en handlingsplan for, hvordan ledelsen kan skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejderne kan agere selvledende i hverdagen. Kursuslængde: 1-3 dage.