Lederskab på distancen 

Det at lede medarbejdere, der fysisk befinder sig et andet sted, kræver ikke en anden ledelsesfilosofi end den, der kan praktiseres under samme tag

Men udøvelsen af lederskabet skal justeres, når leder og medarbejder ses sjældent.

Der er nemlig i distanceledelse nogle spilleregler, fokusområder og værktøjer, som både du som distanceleder og medarbejderne skal være særligt opmærksomme på, og som fungerer anderledes end i forbindelse med ”nærsamarbejde”.

En grundlæggende forudsætning for dig som distanceleder er at acceptere distancen som et grundvilkår – ellers vil det præge din kommunikation, din motivation og din ledelse. Du skal derfor redefinere dit lederskab, skabe en ny forventningsafstemning, indgå en ny psykologisk kontrakt med dig selv og med dine medarbejdere.

Det kan mit kursus i distanceledelse være med til: At hjælpe dig undervejs i processen med at skrive en ny psykologisk kontrakt med dig selv, hvor distancen accepteres som et vilkår.

Ofte forberedes et kursus ved besvarelse af tre spørgsmål omkring udfordringer ved ledelse på distancen, hvor svarene indgår i tilrettelæggelsen af indholdet. I løbet af kurset gennemgås den relevante teori med brug af praktiske eksempler, der arbejdes med opgaver og cases til illustration og refleksion, og der stilles skarpt på den enkelte deltagers udfordringer.

Er du leder for hjemmearbejdede medarbejdere, kan et webinar på 1-2 timer give dig et indblik i distancelederens udfordringer og muligheder og skabe grundlag for efterfølgende diskussion og refleksion i din organisation.

Ønsker du et længere forløb, kan det vare fra en halv til tre dage og bestå af en kombination af korte webinarer og en eller flere kursusdage.