Forandringsledelse

Forandring fryder – ikke altid

Men forandringsledelse er en disciplin, som enhver leder stifter bekendtskab med på et eller andet tidspunkt.

Som forandringsleder er det din opgave at bygge bro mellem den forventede og ønskelige omstilling og tryghedsfølelsen blandt dine medarbejdere. Du skal skabe indsigt i og forståelse for nødvendigheden af, formålet med, potentialet i og resultatet af forandringen – og ikke mindst den rolle og de muligheder, medarbejderne har i den forbindelse.

Forandringskompetence kan opbygges langsigtet, også i perioder uden de store forandringer. Ved at træne organisationen i tilpasning til omgivelsernes krav og ønsker, opbygges en robusthed og fleksibilitet, som gør den til at håndtere store forandringer, når de opstår.

Mennesket har en indbygget modvilje mod forandringer, fordi vi i høj grad styres af vaner. Så når der opstår forandringer, er den første naturlige reaktion modstand. Det er en god strategi at regne med lidt modstand og kaos i starten af enhver forandringsproces. Oplev reaktionerne som en naturlig del af forløbet – fordi forandring opleves så forskelligt, og fordi vi har forskellige forventninger og behov som individer.

Effektive forandringer sker ikke af sig selv. Det kræver vilje og engagement, hvis man vil sikre, at forandringskompetencer aflejres i organisationens kultur. Håndtering af forandring er et spørgsmål om at minimere kaos og skabe balance mellem behov, evne, vilje og løsning på den ene side, og menneskelige og økonomiske aspekter på den anden side.

Forandring kommer udefra, men accept kommer indefra. Det kan du og din organisation arbejde med i denne ledelsesworkshop, som tilrettes jeres udfordringer. Workshoplængde: 1-3 dage.