Lederen som coach

En coachende ledelsesstil er et stærkt værktøj til at håndtere konflikter og til at skabe motivation, ejerskab og resultater hos dine medarbejdere om både individuelle og fælles resultatmål

Coaching er en samtaleform, som er fokuseret på nutid og fremtid, og som bygger på gensidig tillid og åben kommunikation. Dit mål som leder er at skabe motivation og handlemuligheder for medarbejderen.

Du skal ikke give gode råd eller anvise løsninger, men derimod med god spørgeteknik udforske medarbejderen udfordringer og tilgang til verden. Du skal med andre ord ”slukke” din trang til at tænke løsninger, også selv om du sikkert har masser af erfaringer, der ligner.

I stedet skal du stille åbne spørgsmål, som bringer medarbejderens erfaringer og viden i spil – og lytte aktivt til svarene, så du får noget information om medarbejderens verdensbillede at arbejde med.

Under kurset træner du dine færdigheder i at spørge og lytte, og du lærer den særlige coachende spørgeteknik, der leder din samtalepartner frem til egne løsninger. Desuden arbejder vi med en konfliktcases, der håndteres med ledelsescoaching gennem rollespil. Kursuslængde: 1-3 dage.