Præsenter, så det virker (m/Prezi)

Hvordan præsenterer du et budskab på den bedst mulige måde?

Gennem viden om, hvad der kendetegner excellente præsentationer, får du indsigt i din egen evne til at kommunikere på den mest hensigtsmæssige måde. Du definerer og arbejder med dine specifikke udfordringer og styrker i forhold til præsentationsteknik.

Du får en introduktion til det spændende præsentationsværktøj Prezi. Prezi er et inspirerende præsentationsværktøj, der allerede bruges i stor stil på universiteterne i USA. Det er sjovt og anderledes, og det udfordrer den måde, du kan kommunikere dit materiale som alternativ til de traditionelle slides.

Når du først er introduceret til de grundlæggende principper i Prezi, er det ikke svært at arbejde videre. På kurset lærer du programmets menusystem og tankegang at kende, så du bagefter selv kan tilrettelægge din egne prezi’er. Du designer de første prezi-præsentationer og lærer at bruge programmet.

Vi drøfter, hvordan Prezi bedst kan bruges under præsentationen, og hvordan du kan understøtte dit budskab med god præsentationsteknik.

Kurset gør dig bevidst om din måde at formidle et budskab på. Du lærer principperne i en god præsentation, og hvordan du fanger dine tilhørere. Vi sætter fokus på verbal og non-verbal kommunikation, sprog og vores forskellige opfattelsessystemer. Du får metoder og redskaber til at arbejde bevidst med din formidling og evne til at levere budskabet – hver gang. Kursuslængde: 1-2 dage.