Personligt Lederskab

Personligt lederskab udvikles, når du som leder udforsker grænsefladerne mellem dig selv som person og dig selv som leder.

Dette er vigtigt, fordi det er i spændingsfeltet mellem personen og rollen, at stress og ubalance kan opstå.

Det kan fx være, når beslutninger om reduktioner skal føres ud i livet, hvor du som lederperson ofte er meget berørt, men hvor din lederrolle er nødt til at være meget klar. Eller situationer hvor du som person hvirvles ind i turbulente følelsesmæssige situationer og relationer til medarbejderne, samtidig med, at du har ansvaret for en optimal drift.

Det er spændingsfeltet mellem ‘indersiden’ og ‘ydersiden’ i lederopgaven, der er i spil.

Ved indersiden forstås dine egne tanker og følelser om lederrollen og lederopgaven. Hvilke drømme, håb og forestillinger gør du dig i forbindelse med opgaven? Hvad var det bedste, der kunne ske? Og det værste? Hvad har du med i din egen personlige rygsæk? Hvilke personlige værdier har du?

Ved ydersiden forstås den opgave, som du skal løse. Hvilke forventninger har din chef til dig? Hvilke har medarbejderne? Og hvilke har kunderne/brugerne?

Der kan frigøres både energi og læring ved at arbejde i spændingsfeltet mellem rolle og person. Her kan du finde din egen stil og originalitet.

Dit vigtigste ledelsesværktøj som leder er dig selv. Hvis du og din organisation ønsker at arbejde med det personlige lederskab hos den enkelte leder i organisationen, kan en workshop omkring dette skabe både individuel og organisatorisk læring og udvikling. Workshoplængde: 1-2 dage, evt. med opfølgningsdag.