Ledergruppen – én fælles vej

En af ledergruppens store udfordringer er ofte, at den drukner i drift!

Hvor blev strategien af, bevidstheden om de overordnede mål, som skulle være retningsgivende for alle vores handlinger i hverdagen?

I arbejdet med at finde frem til det, der er grundlaget for din ledergruppes eksistens og samarbejde, er der to værktøjer, som du med fordel kan anvende som en mere struktureret tilgang til jeres samarbejde: Ledergruppen 5R (Rammer – Retning – Roller – Regler – Relationer) samt ledergruppens udviklingsniveauer (Form – Storm – Norm – Perform).

Jo mere veldefinerede og tydelige rammer ledergruppen har, jo bedre vil den fungere.

Det er afgørende for ledergruppen at have en klart og entydigt defineret fælles retning, så der skabes mening og sammenhæng i indsatser og bidrag.

Jo bedre I som ledergruppe har fastlagt og kan håndtere ”leveregler”, værdier og normer, jo mere kan I koncentrere jer om at nå jeres mål.

Jo bedre I kender egne og andres roller og forstår at udnytte den enkeltes præferencer, ressourcer og kompetencer, jo højere kvalitet kan opnås i forhold til at nå målene, skabe resultater og sikre tilfredshed og udvikling.

Jeres relationer er den sammenhængskraft, der holder det hele sammen. Jo bedre I er til at skabe og vedligeholde relationer, således at hvert enkelt medlem af ledergruppen trives og udvikles, jo bedre vil arbejdsklimaet være, og jo større vil den sociale kapital blive.

Den amerikanske psykolog B.W. Tuckman opstillede i 1960’erne en teamudviklingsmodel over fire faser, som betegner forskellige stadier af teammedlemmernes delte erfaringer og fælles udvikling; Forming, Storming, Norming, Performing.  Modellen kan bruges til at forstå de udviklingsprocesser, ledergruppen gennemgår.

På workshoppen arbejder du og din ledergruppe med at definere jeres 5R, og I bevidstgøres om, hvilken udviklingsfase I befinder jer i. Herved øges jeres muligheder for at trække i samme retning og bruge jeres energi konstruktivt på at skabe resultater sammen. Workshoplængde: 2-6 dage (ved 6 dage afholdes fx 3 workshops á 2 dage).