Ledelse uden personaleansvar

Lederen uden personaleansvar kan være fx projektleder, teamleder, fagkoordinator, økonomikonsulent, kvalitetschef mmm

De er ikke bare uformelle ledere, som desværre ikke har fået chancen for at blive ”rigtige ledere” – dvs. med personaleansvar. Det er derimod ledere, som finder udfordring i at få andre til at spille sammen, som ønsker indflydelse og resultater, og som tager et ansvar i organisationen. De befinder sig ofte i et krydspres mellem den formelle ledelse og kollegerne, og kommunikation er et af deres vigtigste ledelsesværktøjer.

Det er ikke altid let, og det stiller store krav til gennemslagskraft og evne til at motivere andre. Opgaveløsningen er afhængig af andres indsats, input og ansvarsfølelse – uden at man samtidig har de stjerner på skulderen, der giver retten til at sige ”du skal”.

Ofte har lederne uden personaleansvar en meget bred berøringsflade i organisationen og er derfor vigtige kulturbærere. Så der er brug for tydelighed omkring rollen og opgaverne samt bevidsthed om værktøjer og virkemidler.

Dette foredrag skaber refleksion hos deltagerne omkring vigtigheden af deres rolle og bibringer dem viden og værktøjer til at udleve rollen i praksis.