De andre er ikke mærkelige…

Hvorfor agerer vi forskelligt i konkrete situationer?

Måske kan vi forledes til at tænke, at de andre er mærkelige, fordi de er anderledes end os selv. Men det er sjældent tilfældet. Ofte oplever vi andre som ”mærkelige”, fordi vi ikke har et sprog og begrebsapparat, vi kan relatere forskellene til.

På en let forståelig og underholdende måde føres tilhørerne igennem typologiens verden og får en forståelse for, at forskelle i høj grad også er fordele – når vi bruger dem konstruktivt og proaktivt i samarbejdet.

Typologiens styrke er, at vi her tilbydes både sprog og værktøjer til at forstå, håndtere og drage nytte af de forskelle, der (heldigvis) er imellem os. Dette har stor betydning for vores samarbejde og relationer i det daglige arbejde.