Når konflikterne fylder 

Konflikter kan stjæle al vores energi på jobbet

Derfor er det vigtigt for såvel ledere som medarbejdere at arbejde bevidst med konflikterne, når de opstår. Ikke alle konflikter er af det onde – en konflikt kan i et tillidsfuldt miljø skabe udvikling og nye tanker, fordi en konflikt netop er et sammenstød mellem forskellige opfattelser.

Konstruktiv konflikthåndtering kommer ikke af sig selv. Ud over at aftale fælles spilleregler for håndteringen af konflikter, kan du som leder eller medarbejder trænes i at gennemskue, forstå og forebygge dem gennem interesse og nysgerrighed, dialog, tolerance, åbenhed og gensidigt kendskab til egne og andres reaktionsmønstre.

Ud fra vores egen model af verden regner vi med, at andre mennesker agerer og reagerer på en bestemt måde. Når dette så ikke sker, når nogen kommer på tværs af vores forventninger, så føler vi os ramt. Uoverensstemmelsen ændrer sig måske fra at være en saglig problemstilling til at blive en personligt problemstilling – eller med andre ord, skifter fokus fra ”sag” til ”person”. Her skal vi være på vagt, for så kan der være en konflikt under opsejling.

Du kan træne dig selv i at blive opmærksom på tidlige tegn på konflikter, som vi i den almindelige travlhed kan have en tendens til at negligere, og agere proaktivt på dem. Du kan fx være opmærksom på stemninger, tonefald, sprogbrug, alliancer, ”dem-og-os”-tankegang og andre tegn på uhensigtsmæssige relationer eller adfærd i dine omgivelser.

Det første, du kan gøre for at håndtere konflikter, er at forebygge og forudse dem. Det kan du og dine kolleger gøre ved at etablere en fælles konfliktstrategi. På workshoppen vil vi kortlægge jeres typiske konfliktmønstre og sammen tilrettelægge en konfliktstrategi, som vil virke for jer. Workshoplængde: 1-2 dage.