Ledergruppens typer

De andre er ikke mærkelige – de er bare anderledes end mig

Som en del af en ledergruppe kan du måske ind imellem undre dig over de øvrige lederes ledelsesadfærd. Hvorfor foretrækker de at lede, som de gør? Hvorfor har de en tilgang til opgaver og medarbejdere, som er væsentligt forskellig fra din? Det kan give anledning til uenigheder om ledelsestilgangen i organisationen, måske endda konflikter.

Bevidsthed om og forståelse for, at vi har forskellige præferencer som persontyper – og derfor også som ledertyper – skaber udvikling og forbedret kommunikation og samarbejde i ledergruppen.

Frem for at fokusere på det, som er forskelligt og ”mærkeligt”, kan ledergruppen – med bevidstheden om persontyperne i gruppen – i stedet fokusere på, hvordan vi bedst muligt udnytter hinandens styrker.

En workshop om ledergruppens typer skaber både individuel og fælles udvikling. Workshoppen byder på masser af øvelser og opgaver, der illustrerer typerne forskellige præferencer. Den kan med fordel forberedes gennem individuelle tilbagemeldingssamtaler med den enkelte leder, fulgt op med workshoppens fokus på de fælles styrker og udfordringer. Workshoplængde: 1-2 dage, evt. med opfølgningsdag.