Kommunikation i praxis

Kommunikation er en grundlæggende forudsætning for at skabe og opretholde en relation

Ved at give og modtage information forstår vi verden og vores medmenneskers følelser, motiver og behov, træffer aftaler, får opmuntring, anerkendelse og fælles forståelse. Kommunikation binder organisationen sammen.

Når du kommunikerer, er det derfor vigtigt, at du har fokus på at forstå modtagerens verden og meningsdannelse, så du ikke tager udgangspunkt i og reagerer på, hvad du tror, modtageren tænker og mener.

Når du afsender et budskab, sendes det igennem et ”filter” hos modtageren, som er dennes helt egen forståelse af verden. Den bygger på de antagelser og værdier, som modtageren har bygget op gennem sit liv – viden, tanker, motiver, følelser, holdninger, vaner, præferencer.

Det er din evne til at forme budskabet på en måde, så det optages af modtageren i overensstemmelse med din hensigt, der er afgørende for, om du har succes med kommunikationen – om du kan leve dig ind i modtagerens forståelsesramme. Det samme ansvar ligger naturligvis hos den, du kommunikerer med. Det betyder, at der skal tales, lyttes, reflekteres og gives feedback.

Vi kan i langt højere grad, end det er tilfældet for mange af os, udnytte de informationer, der er i stemmens brug.  At lytte aktivt vil sige at lytte med den hensigt at forstå, frem for den hensigt at svare. Når du lytter for at svare, er du hele i tiden i gang med at forberede dit svar, mens den anden taler. Først når du er i stand til at lytte empatisk, lytter du aktivt med hensigten at forstå.

Under kurset stiller vi skarpt på den enkeltes udfordringer omkring kommunikation, dine kommunikationsfærdigheder trænes, og du får en solid værktøjskasse med dig, så du kan træne videre i det daglige – og skabe resultater med andre. Kursuslængde: 1-2 dage.