FokusProfilen

Hvilke opgavetyper foretrækker du i dit arbejde?

Garuda FokusProfilen bygger på, at der i et team skal varetages fire forskellige typer af opgaver: Udvikler-opgaver, så der sker udvikling og fornyelse; Integrator-opgaver, så samarbejde og kommunikation fungerer; Resultatskaber-opgaver, så der udvises handlekraft og skabes hurtige resultater; Grunder-opgaver, så der er orden og struktur på de grundlæggende opgaver. Du kan sagtens have fokus på flere af opgavetyperne, men ofte vil der være et enkelt eller to områder, der fylder mest for dig, og som du motiveres mest af.

FokusProfilen kan være en stor hjælp, når opgaver skal fordeles, hvad enten det er noget, du gør som leder, eller det er teamets indbyrdes fordeling af opgaver. Indsigten i, at man kan motiveres modsat, skaber også en rummelighed og forståelse overfor hinanden, som man kan tale åbent om i dagligdagen indenfor aftalte rammer og med et aftalt sprog – fx at man er mere grøn eller grå, når man planlægger, eller at man er mere rød eller blå, når man udfører en opgave.

FokusProfilen dannes på baggrund af besvarelse af 64 spørgsmål, som det tager ca. 15 minutter at udfylde i et elektronisk spørgeskema.Når alle svar er indtastet, dannes en profil, der afspejler de svar, der er givet. I profilen kan man se, hvilket område der er mest fokus på i besvarelsen, og herved kan man få indblik i, hvad der driver den enkelte til daglig. De fire fokusområder har hver deres farve: Udvikler er grøn, Integrator er blå, Resultatskaber er rød og Grunder er grå.

  • Grøn udvikler: Hvis du har et Udviklingsfokus, oplever du, at du er god til og gerne bruger tid på opgaver, der har noget med det strategiske, det visionære, det overordnede, og det der bringer organisationen fremad. Udviklingsopgaver er de opgaver, som skaber en forandring af det eksisterende, og dermed en ny virkelighed for virksomheden. Det kan være at udtænke og gennemføre nye strukturer, nye rammer, nye rutiner, nye måder at producere og løse opgaverne på, nye måder at sælge på, nye koncepter og forretningsstrategier osv. Udviklingsopgaverne kræver overblik, kreativitet, evne til visionær tænkning og evne til at kommunikere og blive begejstret.
  • Blå integrator: Hvis du har et Integratorfokus oplever du, at du er god til og gerne bruger tid på opgaver, der sikrer, at samarbejdet fungerer i det daglige. Integratoren vil gerne skabe sammenhold og arbejder for, at man undgår splid og konflikter. Integratoren prøver at få folk til at hjælpe hinanden og stå sammen og søger at forene konfliktende parter. Det er personen, der med omsorg og opmærksomhed arbejder for at få mennesker til at fungere sammen. Integratoropgaverne kræver forståelse og tålmodighed, at man er tilbageholdende med at profilere egne synspunkter, og at man optræder lyttende og indfølende.
  • Rød resultatskaber: Hvis du har et Resultatfokus, oplever du, at du er god til og gerne bruger tid på opgaver, der kræver handling her og nu, hvor der sker noget hele tiden, og hvor du er på hele tiden. Det er opgaver, hvor det er vigtigt, at tingene leveres til tiden, hvor ideer, varer, koncepter skal sælges her og nu, og hvor udfordringen er at udnytte de eksisterende ressourcer og opnå det størst mulige output på kortest mulig tid. Resultatopgaverne kræver handling for at nå klart definerede mål inden for en kort tidshorisont med et fastlagt ressourceforbrug.
  • Grå grunder: Hvis du har et Grunderfokus, oplever du, at du er god til og gerne bruger tid på opgaver, hvor du skal strukturere, systematisere og planlægge. Du trives med præcision og med at følge planer, hvor man skal holde sig til og kende til bestemte regler eller rammer, eller hvor man skal måle, veje og kontrollere. Det kan f.eks. være fysiske genstande, forbrugsmaterialer, tal, ord og andre informationer, der skal behandles, opbevares, flyttes og altid være til stede på det rigtige sted til bestemte tider og i de rigtige mængder. Grunderopgaver kræver således fokusering på sikkerhed og punktlighed ned i de mindste detaljer.