Lederskab på distancen

Det at lede medarbejdere, der fysisk befinder sig et andet sted, kræver ikke en anden ledelsesfilosofi end den, der kan praktiseres under samme tag

Men udøvelsen af lederskabet skal justeres, når leder og medarbejder ses sjældent

Der er nemlig i distanceledelse nogle spilleregler, fokusområder og værktøjer, som både du som distanceleder og medarbejderne skal være særligt opmærksomme på, og som fungerer anderledes end i forbindelse med ”nærsamarbejde”.

En grundlæggende forudsætning for dig som distanceleder er at acceptere distancen som et grundvilkår – ellers vil det præge din kommunikation, din motivation og din ledelse. Du skal derfor redefinere dit lederskab, skabe en ny forventningsafstemning, indgå en ny psykologisk kontrakt med dig selv og med dine medarbejdere.

Det kan mit foredrag om distanceledelse være med til: At hjælpe dig undervejs i processen med at skrive en ny psykologisk kontrakt med dig selv, hvor distancen accepteres som et vilkår.