Rekrutteringspartner

Din sparringspartner i rekrutteringsprocessen

Måske overvejer du at få ekstern hjælp til din næste ansættelsesproces. Men den høje pris for de traditionelle rekrutteringsforløb holder dig tilbage. Så kan PraxisConsult’s tilgang til rekruttering være et alternativ, der er til at overskue – og betale.

Processen kan eksempelvis skrues sammen sådan her:

Forventninger og jobprofil
Vi holder et indledende møde, hvor dine forventninger og ønsker til den nye medarbejder afdækkes. Vi drøfter jobindhold, nødvendige faglige og personlige egenskaber hos den nye medarbejder, medarbejderens omgivelser og kolleger samt den videre rekrutteringsproces.

Sortering af ansøgninger
Måske ønsker du bistand til sortering og prioritering af ansøgninger – måske ikke.  Det er helt op til dig.

Test af ansøgere
Når ansøgerfeltet er indsnævret til de relevante kandidater, tilsendes de testen Kompetenceprofilen fra GARUDA. KompetenceProfilen er med sine 320 spørgsmål fordelt på 16 personlighedstræk et effektivt og professionelt profilværktøj, som giver dig et detaljeret overblik over relevante personlige kompetencer hos kandidaterne og hjælper dig med at kvalificere dialogen ved de sidste samtaler. Med Kompetenceprofilen får du bl.a. indblik i:

  • Hvad motiverer ansøgeren?
  • Hvad giver ansøgeren jobtilfredshed?
  • Hvordan kommunikerer ansøgeren?
  • Hvordan samarbejder ansøgeren med andre?
  • Hvordan ser ansøgeren på forskellige normer og værdier?
  • Hvor meget støtte og opbakning har ansøgeren behov for?
  • Hvordan forholder ansøgeren sig til forandringer?

Finder du Kompetenceprofilen for omfattende, kan et alternativ være Fokusprofilen, som består af 64 spørgsmål.

Testsamtale med ansøgere
 Ansøgerne få en individuel tilbagemelding på deres test, hvor også du som leder/HR deltager, så du får et grundigt indblik ansøgernes styrker og udfordringer. Samtalen tager ca. en time. Hermed får du et solidt vurderingsgrundlag, når du efterfølgende skal udvælge de kandidater, som du tager til en sidste samtale.

Dybdeinterview og rapport
Under den første samtale har du måske gjort dig nogle iagttagelser, som du gerne vil have be- eller afkræftet i forbindelse med testforløbet. Ud fra dine fokuspunkter foretages et dybdeinterview i forbindelse med tilbagemeldingssamtalen, og du får efterfølgende en skriftlig rapport til brug for din vurdering.

Sparringspartner
PraxisConsult kan indgå som sparringspartner i det omfang, som du finder det relevant. Det er dog vigtigt at understrege, at der altid skal gives en tilbagemeldingssamtale til testede ansøgere.

Prisen på en rekrutteringsproces vil naturligvis afhænge af det omfang af sparring, du ønsker undervejs. Se mere i prislisten.