Teamets typer – gør forskelle til fordele!

”Nogle gange fatter jeg ikke, hvad mine kolleger har gang i. Når vi for længst har taget en beslutning og er ved at løse opgaven, er der altid nogen, der liiige vil diskutere forudsætningerne igen. Var analysen ok? Fik vi inddraget gud-og-hver-mand?  Andre går omkring ”den varme grød” og er 100 år om at komme i gang – alt imens jeg har afsluttet min del og er i gang med næste spændende udfordring!”

Hvorfor agerer vi forskelligt i konkrete situationer? Måske kan vi forledes til at tænke, at de andre er mærkelige, fordi de er anderledes end os selv. Men det er sjældent tilfældet. Ofte oplever vi andre som ”mærkelige”, fordi vi ikke har et sprog og begrebsapparat, vi kan relatere forskellene til.

Og det er netop styrken ved at arbejde med persontypeværktøjer i teamet. Her får vi både sprog og værktøjer til at forstå, håndtere og drage nytte af de forskelle, der (heldigvis) er imellem os. Dette har stor betydning for vores samarbejde og relationer i det daglige arbejde.

Vi får et udgangspunkt for at udvikle et effektivt samarbejde, drage fordel af kollegers stærke sider, imødegå potentielle svagheder og maksimere vores bidrag til samarbejdet: Hvilken støtte har vi brug for fra andre, hvilke forventninger har vi til egne og andres præstationer, hvad karakteriserer vores feedbackstil, vores kommunikationsstil, hvordan håndterer vi planlægning og problemløsning.

Arbejdet med persontyper giver os en basis for at fokusere på det værdifulde i menneskers forskelle, indsigt i mellemmenneskelige relationer og forståelse for andres synspunkter og handlemåde – og dermed en solidt grundlag at opbygge et konstruktivt og resultatskabende samarbejde på.

Workshoppen byder på masser af øvelser og opgaver, der illustrerer typernes forskellige præferencer. Den kan med fordel forberedes gennem individuelle tilbagemeldingssamtaler med den enkelte deltager. Workshoplængde: 1-2 dage, evt. med opfølgningsdag.