Effektiv feedback

Du giver feedback hele tiden – om du vil det eller ej

Med denne indsigt kan du beslutte dig til at give bevidst, konstruktiv feedback, hvor du har en hensigt med feedbacken. Det kræver, at du tilpasser din adfærd, så du får det budskab igennem og den reaktion hos modtageren, som du havde tænkt dig.

Vi har både ret og pligt til at give hinanden feedback på arbejdspladsen. Vi skal forholde os til det, som vores kolleger gør og siger, så vi kan lære af hinanden og dermed hele tiden skabe forbedring af vores performance. Målet med at give feedback er, at modtageren skal blive klogere og måske overveje sine alternativer.

For at komme til dette resultat kræves, at modtageren ikke føler sig vurderet og bedømt som person, da modtageren så vil gå i en forsvarsposition og betragte afsenderen som en modstander.

Når du giver feedback, træder du ind over en grænse hos et andet menneske og blotter måske en sårbarhed hos vedkommende. Derfor skal du udvise både omtanke og situationsfornemmelse for at opnå din hensigt.

Feedback kan med fordel bygges op i henhold til følgende fem trin: Hvad er din hensigt med feedback – Er timingen rigtig – Fortæl om din egen oplevelse – Fortæl om dine ønsker – Vær opmærksom på at sikre en god dialog og afslutning.

Under kurset trænes du og dine kolleger med eksempler og cases i at give og modtage konstruktiv feedback, og I udarbejder jeres egne fælles leveregler for feedback i praxis. Kursuslængde: ½-1 dag.