Profil

Indehaver af PraxisConsult:

Anne Birgitte Lindholm
Udviklingskonsulent, Erhvervscoach
Forfatter til bogen ‘Lederskab på distancen‘ fra L&R Business (2012)
Forfatter til bogen ‘Mesterledelse‘ fra Akademisk Forlag Business (2014).
Forfatter til bogen ‘Ledelse uden personaleansvar’ fra Akademisk Forlag (2016)

Uddannelse

 • Certificeret i DiSC hos DISCOVER
 • Certificeret i HBDI – Whole Brain Thinking hos Hermann International Denmark
 • Certificeret i GARUDA’s Kompetenceprofil samt akkrediteret i Fokusprofilen
 • HR-certifikat i udviklingsværktøjer fra Center for Ledelse, herunder certificering i Jungs Type Index (JTI), Teamkompasset og Element B.
 • Coachuddannelser fra PS4 A/S samt Manning Inspire.
 • Kemiingeniør fra Danmarks Ingeniørakademi.
 • Bifag i musikvidenskab fra Københavns Universitet.
 • Musiksproglig og matematisk-fysisk student.

 

Erfaring

 • 12 års erfaring som topleder og mellemleder i privat og offentligt regi, senest som vicedirektør i Folketingets administration.
 • Underviser medarbejdere og ledere i bevidstgørelse og udvikling indenfor fx distanceledelse, personligt lederskab, kommunikation, samarbejde og teamudvikling i såvel store som små, private som offentlige virksomheder og organisationer.
 • Underviser på åbne og virksomhedsinterne akademifag hos Uddannelsesakademiet
 • Underviser hos Ledernes KompetenceCenter.
 • Underviser i Fokusprofilen hos GARUDA.
 • Samarbejder med en række kursusudbydere omkring kurser i distanceledelse.
 • Indgår som sparringspartner i rekrutteringsprocesser med gennemførelse af persontests og samtaler.

 

Metode

Jeg lægger vægt på at sætte mig grundigt ind i kundens situation og udfordringer og tilpasser forløbet til kundens specifikke behov. Undervisning og forløb kan tage udgangspunkt i afdækning af persontyper som en ramme for kommunikation om forskelligheder, styrker og udfordringer for den enkelte og teamet ud fra devisen ”de andre er ikke mærkelige, bare anderledes end mig”.

Jeg tilrettelægger ofte forløb ud fra Action Learning-principper, dvs. ud fra den grundlæggende ide, at læring bedst finder sted, når den nye viden afprøves i praxis, og der derefter reflekteres over erfaringerne hermed.

Et eksempel: Kursus i Lederskab på distancen:

 • Kurset forberedes ved, at deltagerne besvarer en række spørgsmål om den daglige ledelsessituation.
 • Svarene anvendes i kursusforløbet, som er tilrettet den virkelighed – det praxisfællesskab – distancelederne befinder sig i til daglig.
 • Kurset afsluttes med udarbejdelse af en personlig handlingsplan med konkrete målsætninger for, hvor og hvornår deltageren vil træne ændret ledelsesadfærd i dagligdagen.
 • Efter en måned mødes man igen til en opfølgningsdag, hvor der reflekteres over de opnåede erfaringer.

 

Personlig stil

(se mig holde et indlæg på et morgenmøde hos en kunde her https://video.lederne.dk/at-lede-gennem-andre)

Min stil er ukompliceret og meget lidt akademisk, og min styrke er at tale og skrive, så alle forstår det. Jeg oplever, at indlæring sker bedst gennem den nødvendige teori og mange praktiske øvelser, og jeg lægger vægt på at følge tingene til dørs: Udviklings- og forandringsprocesser skal ikke kun sættes i gang, de skal også afsluttes, fejres og følges op.

Min verden er bygget op omkring stærke relationer, og jeg har let ved at falde i hak med mine omgivelser. Jeg lever mig ind i situationer og personer og kan næsten glemme tiden, når jeg er midt i noget spændende. Det kompenserer jeg for ved at skabe struktur omkring mig, så vi når frem til det aftalte resultat til den aftalte tid.