FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Hvem er PraxisConsult?

Indehaveren af PraxisConsult er Anne Birgitte Lindholm, og de ydelser, som findes på denne hjemmeside, leveres af Anne Birgitte. Såfremt der er behov for at hente særlig ekspertise ind, har PraxisConsult en række faste samarbejdspartnere – eksempelvis en certificeret ekspert i præsentationsværktøjet Prezi, som er en del af kurset i præsentationsteknik, se mere her.

Hvor kan jeg købe bøgerne?

Bøgerne kan købes på akademisk forlags hjemmeside ved at følge dette link.

Hvor finder jeg lederkurserne?

Du kan finde kurser for ledere tre steder: Under Lederudvikling finder du kurser og workshops om ledelse, fx Lederskab på distancen. Under Personlig udvikling finder du kurser og forløb, som er relevante for såvel lederen som andre i organisationen, fx mødefacilitering (Bedre møder). Under Virksomhedsforløb finder du forløb for fx teams eller afdelinger, som også lederen er en del af, eksempelvis Når konflikterne fylder.

Hvad hvis jeg ønsker personlig udvikling?

Kurser og forløb under overskriften Personlig udvikling omhandler emner, som kan være relevante for enhver i en virksomhed. Er du eksempelvis på et punkt i dit arbejdsliv, hvor du ønsker en afklaring af din fremtidige karriere, kan du vælge at gennemføre en Karriereafklaring.

Underviser PraxisConsult både ledere og medarbejdere?

Meget ofte finder undervisning og facilitering sted i din organisation, i dit team, med deltagelse af såvel ledere som medarbejdere. Ønsker du eksempelvis at arbejde med Teamets typer – gør forskelle til fordele, er det vigtigt, at alle i teamet – også lederen – er en del af forløbet, da det i høj grad øger gennemslagskraften af det tillærte i dagligdagen. Læs mere her.

Kommer PraxisConsult også ud i min virksomhed og arbejder med vores særlige problemstillinger?

Når du samarbejder med PraxisConsult, er det dig, der er i centrum. Det betyder, at du til enhver tid kan plukke ud, finde på og sammensætte lige præcis det program, som passer til dine udfordringer. Vi sammensætter i fællesskab et skræddersyet forløb,  som fokuserer på netop jeres udfordringer, så vi når det bedst mulige resultat – også i praxis.

Hvor mange deltagere må der max være på kurser og til foredrag?

Det kommer an på….. Vi tager en snak om dine ønsker til indhold og udbytte af kurset eller foredraget, og så aftaler vi ud fra dette det maksimale antal deltagere.

Hvor kan jeg læse mere om den KompetenceProfil, som PraxisConsult anvender i rekruttering?

KompetenceProfilen er – ligesom Fokusprofilen – fra GARUDA. Den er kort beskrevet under Rekrutteringspartner, og ønsker du at læse mere om den, kan du gøre det her.

Hvad nu, hvis man gerne vil have to undervisere?

KompetenceProfilen er – ligesom Fokusprofilen – fra GARUDA. Den er kort beskrevet under Rekrutteringspartner, og ønsker du at læse mere om den, kan du gøre det her.

Hvad koster det?

Du kan se en prisliste her. Ønsker du et længerevarende forløb, får du et samlet tilbud.