Whole Brain modellen (HBDI)

Bygger på hjerneforskning og beskriver dine tanke- og læringspræferencer

Whole Brain Technology® omfatter en model, der beskriver menneskers tanke- og læringspræferencer, og som anvender hjernen som metafor. HBDI-testen består af 120 spørgsmål, som besvares individuelt. Svarene på disse spørgsmål giver et billede af din hjernedominans, dvs. i hvilket omfang du vælger en bestemt måde at tænke på og opføre dig på. HBDI kan anvende de individuelle profiler til at vise sammensætningen af grupper, så man ved et øjekast kan se, hvad der er specielt ved gruppen.

Modellen deler hjernen op i fire kvadranter, som hver især karakteriserer forskellige tænkestile. De fire tænkestile benævnes med farver for at sikre mest mulig neutralitet i forståelsen af dem..

  • BLÅ tænkning handler om fakta, og repræsenterer en rationel, logisk og analytisk tilgang, som bruges til teoridannelse, analyse, kritiske vurderinger, beslutninger og prioriteringer. Når du anvender BLÅ tankestil er det mest sandsynligt, at du vil foretrække problemløsning på en logisk måde og tage højde for fakta, tal og statistik. Du vil foretrække dataunderstøttede konklusioner eller eksempler og have en kritisk evaluering af idéer og forslag.
  • GRØN tænkning handler om planen og repræsenterer en struktureret, praktisk og trin-for-trin tilgang, hvor der bygges på tidligere erfaringer. Organisering, troværdighed, detaljer og orden er centralt i denne tænkemåde. Opgaver og udfordringer tackles systematisk og ønskes afsluttet, og tiden bliver brugt effektivt. Med grøn tænkning planlægger og implementerer du projekter, og du håndterer regler gnidningsløst. Du foretrækker at være i kontrol, og tankeprocesserne arbejder for at få bragt orden på situationen.
  • RØD tænkning handler om relationer, og repræsenterer en tilgang, hvor opmærksomheden ligger på andres behov, sindsstemninger, holdninger og energiniveau. Følelser, kommunikation, undervisning/træning og det personlige lederskab er i højsædet. Rød tænkning er den intuitive/instinktiv kontakt med omverden, og der lægges vægt på musikalitet, menneskelig interesse og personlige intentioner. Karakteristika er indlevelse, nærvær og relationsopbygning, hvor tankeprocesserne arbejder for at opnå relationel kontakt med situationen/opgaven.
  • GUL tænkning handler om visionen – helheden og det kreative – og om mange mentale input på samme tid, at kunne skabe hurtige forbindelser, og føle sig tryg ved abstrakte koncepter. En holistisk tilgang til problemløsning foretrækkes, og konklusioner nås mere spontant end ved systematiske metoder. Ord som inspiration, fantasi, innovation og originalitet præger tænkestilen, som kan beskrives som en katalysator for den kreative proces. Men også den strategiske tænkning er gul – en tilgang, hvor man er åben over for ændringer, spænding, eksperimenter, risici, afveksling, uoverensstemmelser og muligheder.