Mesterledelse 

Et kursus, der sættes fokus på dig, som er leder i et håndværksmiljø – måske selv håndværker – og som ønsker at udvikle dit lederskab i dagligdagen

Måske er du håndværker og har dermed en tydelig professionel identitet, både for dig selv og for omgivelserne. Som leder skal du finde en anden identitet, som selvfølgelig er baseret på din faglighed, men som er mere end bare en overbygning til den. Ledelse er ikke venstrehåndsarbejde ved siden af det “rigtige” arbejde, håndværket. Det er et andet fagområde, hvor du også skal opbygge en professionel identitet.

Uanset om du er teamleder, projektleder, sjakbajs, afdelingsleder, håndværksmester eller formand i et håndværksmiljø, så vil dette kursus omhandle emner og værktøjer, som du kan anvende i din dagligdag, og som er lige til at gå til. Der indgår eksempler og cases fra en række personer fra håndværksmiljøet, der beskriver de udfordringer, som du måske også står med til daglig.

Vi fokuserer på dig i din lederrolle – din selvbevidsthed, dine værdier, dit menneskesyn og din ledelsesstil. Du får et overblik over nogle vigtige og grundlæggende ledelsesværktøjer, som du kan bruge i dit ledelsesarbejde. Derefter ser vi nærmere på, hvordan du kan øge dine medarbejderes motivation, og hvordan du kan kommunikere, så du bliver hørt og forstået: Hvad der skal til for at lytte og kommunikere effektivt, og hvordan spiller din livsindstilling ind på din måde at kommunikere på?

Når man skal arbejde og præstere sammen, er det vigtigt at være tydelig omkring de forventninger, vi har til hinanden. Du får en introduktion til 5R-hjulet, som er et effektivt værktøj til at afstemme forventningerne og skabe bevidsthed i din virksomhed eller dit team af medarbejdere omkring den måde, I skal leve sammen på for at præstere. 5R står for Rammer, Retning, Roller, Regler og Relationer. At gennemgå og skabe tilslutning til 5R er en god investering, for den investerede tid og energi kommer mange gange igen, fordi medarbejderne – og du – hermed har skabt et solidt grundlag for at håndtere dagligdagen, fx konflikter og magtkampe pga. uafklarede rollefordelinger.

Endelig fokuserer vi på, hvordan både du og medarbejderne bevarer energien og gejsten også på den lange bane, så I til stadighed udvikler jer sammen med organisationen og dermed også har lyst til at yde det bedste, I har i jer.

Bogen Mesterledelse – når du leder i et håndværksmiljø kan anvendes som baggrundslitteratur til kurset, og der kan om ønsket gennemføres en persontest ved hjælp af Garudas Fokusprofil.